Facebook-kilpailusäännöt – KauraLantti

Facebook-kilpailusäännöt – BitMix KauraLantti

  • Arvonnan järjestäjä: Edustus Peltoset Oy, PL 7, 20611 Turku. Myöhemmin tässä tekstissä ”Kilpailun järjestäjä”.
  • Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus: 
Arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka tykkäävät kilpailujulkaisusta 26.9.2018 klo 23.59 mennessä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta kilpailun järjestäjän omia työntekijöitä ja perheenjäseniä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä ja poistaa asiattomat vastaukset.
  • Kilpailuaika ja palkinnon luovutus/julkistus: 
Palkintojen arvonta suoritetaan 27.9.2018 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailun järjestäjä toimittaa palkinnot voittajille ja maksaa postimaksun. Arvonnan tulos julkaistaan kilpailun järjestäjän Facebook -sivuilla. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Facebook- ja kotisivuilla.
  • Palkinnot: Arvonnassa arvotaan yksi voittajaa, joka voittaa 6 pussia BitMix KauraLantteja. Palkintojen arvo n.25 € / voittaja. Jos kilpailun järjestäjä ei tavoita voittajaa, voi se arpoa tarvittaessa uuden voittajan.
  • Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Kilpailuun osallistuva vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta.
  • Järjestäjän vastuu:
Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuun palkintoon ja sen toimittamiseen voittajalle.
  • Arpajaisvero:
Kilpailun järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.
  • Kilpailusäännöt koskevat kaikkia osallistujia:
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa muuttaa kilpailusääntöjä.

Paluu